Het Platform Neurotherapie

Het Platform Neurotherapie is opgericht in januari 2009 en voortgekomen uit de Professional Association for Integrated Neurofeedback Training (P.A.I.N.T). Deze beroepsvereniging voor Integrale Neurofeedback Training is opgericht in maart 2005 en is gevestigd in Hilversum. De platformleden zijn werkzaam als neurotherapeut en zijn opgeleid bij een of meer door de vereniging erkende opleidingsinstituten.

Platformorganisatie

Het Platform Neurotherapie ressorteert onder de Nedelandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) , een beroepsvereniging voor alternatieve en complementaire geneeswijzen. Dit houdt in dat de leden bijscholing volgen en een werkwijze hanteren volgens de bij de NFG algemene geldende regels. Daarnaast dienen de leden een specifieke opleiding op het gebied van neurofeedback gevolgd te hebben. Neurotherapie is een integrale vorm van  neurofeedback , waarbij, waar nodig,  andere ondersteunende therapieën  worden aangewend om het zelfgenezend vermogen van de cliënten te stimuleren en optimaliseren. Als voorbeeld moge dienen dat dikwijls hartcoherentietrainingen worden gecombineerd met neurofeedbacktrainingen. 

Neurotherapeuten hebben holistische visie op gezondheid een leveren vanuit hun achtergrond en ervaring maatwerk per cliënt.

Lidmaatschap van het platform kan alleen plaatsvinden na accreditatie door het NFG.

Het Platform Neurotherapie valt onder het reglement van het NFG met betrekking tot opleiding, bedrijfsvoering en tuchtrecht.

Het Platform Neurotherapie heeft een eigen bestuur en huishoudelijk reglement. De organisatie van de opleiding, nascholing en accreditatie is uitbesteed aan het Neurotherapie Centrum Hilversum / Science Center Neurotherapie te Hilversum.